Tung Wing Yiu

佛堂洲的命運

Leung Kin Keung

居屋接受申請

CHUNG YUK CHUNG

wanna fly

Wong Rex

畢打街

Calvin Chan

Man observing the game when holding the newspaper

WONG WAI KIN

重現泥石下之路

Yu Tak Chi

活著


主題


機遇

獎項


三名得獎者
HK$12,000 (每位)
十名入圍者
攝影指導

張 凱誦

人棄我取

Melanie Catamin

my self reflection in her

So Shing Yan

等待

Yeung Yat Kai

機遇

CHAN HIN KAU

晨光第一線

Tai Hin

窗 框

WMA 映香港攝影比賽作品展 – 機遇!

28-6-2019

kwok wah Lo

包圍

嘉榮 黃

景象再現 1

NG KAI TAI

期盼,重生!

LO YAN CHI

生存邏輯

Yik Shun Chow

停滯的愛情

Fong Hin Nam

視野一